MÉS EDUCACIÓ FÍSICA A L'ESCOLA !!

 

Postulem que l’assignatura d’educació física no ha de copiar ni seguir les tendències en què es fonamenta la pràctica esportiva en l’actualitat (els valors higiènics i de salut, l’ésser humà que supera la Natura, i d’altres connotacions modernes), les quals no són altra cosa que un reflex de la societat consumista.

L’educació motriu i esportiva s’ha de basar en les ciències de l’activitat física i portar-se a terme amb un tipus de pràctica que impliqui íntegrament la personalitat de l’individu (objectiu intemporal i prioritari).

Les experiències a través del moviment són les úniques que possibiliten la interacció de totes les estructures de la persona intel·ligent, cosa que els atorga un valor educatiu diferencial, únic i imprescindible per aconseguir ciutadans ben educats, autònoms i lliures. És per aquest motiu que calen més sessions d’educació física a l’escola si volem una educació pública de qualitat.

Els professionals de la motricitat humana hem d’insistir en el gran valor educatiu i formatiu que té l’educació motriu per a tothom!

 

 

¡¡NECESIDAD DE MÁS EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA!!

 

La educación física del ser humano no puede estar fundamentada en las ideologías del deporte actual, como los valores higiénicos y de salud, el ser que supera a la naturaleza, y otras connotaciones más modernas, que son ideales propios de una sociedad consumista.

La educación motriz y deportiva debe basarse en la ciencia para configurar un tipo de práctica que comprometa íntegramente a la personalidad del individuo, que es un objetivo intemporal y prioritario.

Las experiencias de movimiento son las únicas que permiten implicar de forma interactiva todas las estructuras de la persona inteligente, hecho que les confiere un valor educativo totalmente diferencial, único e imprescindible para conseguir ciudadanos bien educados, autónomos y libres. Por lo tanto, disfrutar de más sesiones de Educación Física en la escuela es una necesidad pedagógica básica para conseguir una educación pública de calidad.

Los profesionales de la motricidad humana tenemos la obligación de insistir en el gran valor educativo y formativo que tiene la Educación Física para todas las personas.

 

 

 

Más información:

http://www.educaciofisica.com/filosofiaeducaciofisica.htm

 

 

 

© CopyFreedom 2024 educaciofisica.com